ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016»...!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΒΟΝΙΤΣΑ: 30-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5856
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

συνολικού προϋπολογισμού 49.200,00 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 13-06-2016 ημέρα Δευτέρα.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των Προσφορών η 11:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας (τηλ. 26430-23896 , FAX 26430-22224)
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Βόνιτσα 30 - 05 - 2016

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας

Γεώργιος-Θεόδωρος Αποστολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...