ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Μέτρα προφύλαξης εν όψει της αντιπυρικής περιόδου...Ανακοίνωση του Προέδρου Δ.Κ. Βόνιτσας Χρήστου Χασακή...!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 
Ο Δήμος Ακτίου –Βόνιτσας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να φροντίσουν για τον καθαρισμό (αποψίλωση) των ιδιοκτησιών τους από χόρτα και τόσο εντός του οικοπέδου , όσο και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους, βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). 
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι εξαιτίας της πυκνής βλάστησης σε οικόπεδα (κυρίως κενά), που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς ή στις παρυφές αυτών, αυξήθηκε η εμφάνιση φιδιών και τρωκτικών που αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των δημοτών. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης υπάρχουν νόμιμες συνέπειες (επιβολή προστίμου και αυτεπάγγελτη υποχρέωση του Δήμου για καθαρισμό με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη). 
Έχοντας υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου καθώς και την έλλειψη προσωπικού, ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας. 

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας    Χρήστος Χασακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...