ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ : Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου...!


Βόνιτσα 09-11-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ: 13950

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ:


1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).


Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 13 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Περί αποδοχής πίστωσης από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για το έργο «κέντρο κοινότητας Δήμου Άκτιου Βόνιτσας», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 112.320,00€ - αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

2.- Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

3.- Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α/Α 1 της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ και Κωδ. ΟΠΣ 5001935 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

4.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γεφυριού στη θέση ΤΣΑΓΚΑΡΗ Τ.Κ. Θυρρείου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας)

5.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

6.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικού άρδευσης στη θέση ΦΟΥΣΚΙΔΙ Κάμπου Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

7.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

8.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

9.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

10.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Πλακιδίων Ισογείου Γυμνασίου Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

11.- Περί έναρξης διαδικασιών για αγορά ακινήτου για την επέκταση του Νεκροταφείου Βόνιτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και 186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Πάντας)

12.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους Κοινόχρηστου χώρου και τέλους 0,5%. (Εισηγητής κ. Στούπας)

13.- Χορήγηση θέσης στη λαϊκή αγορά Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας)
14.- Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το 2017 από τις πηγές Κορπής. (Εισηγητής κ. Πάντας)

15.- Ορισμός εκπροσώπων στις Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων, σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Πάντας)

16.- Περί αντικατάστασης μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

17.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)

18.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

19.- Τροποποίηση της αρίθ.55/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την αρίθ.78/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) «Περί έγκρισης καθορισμού ύψους αμοιβής για πληρωμή δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην υπόθεση αίτησης ακύρωσης απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 και απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για υπόθεση Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου (μη εκλογή αντιπροσώπου σον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας)» (προσαρμογή αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%).(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

20.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...