ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε η κατ εξαίρεση λειτουργία ολιγομελούς τμήματος Α Τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας που εξυπηρετεί και τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου...!


Κατόπιν της Αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς προς τον υπουργό Παιδείας,
όπου ζητούσε την επαναλειτουργία Α΄ τάξης
στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Λευκάδας και κατόπιν επαφών με τον υπουργό κ. Νίκο Φίλη
και αρμόδια στελέχη του υπουργείου,
υπεγράφη η απόφαση με αρ.πρωτ. Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 
με την οποία εγκρίνεται η κατ΄ εξαίρεση λειτουργία 
ολιγομελούς τμήματος Α Τάξης για το σχολικό έτος 2016-2017.


Το Λύκειο βρίσκεται έναντι της Πυροσβεστικής υπηρεσίας 
και του ΚΤΕΟ , ενώ εξυπηρετεί σπουδαστές 
και από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας 
και από τον Δήμο Ξηρομέρου...


ΘΕΜΑ: 
Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. 
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ι' της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 (A' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16,17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118) και την παρ. 4 του άρθρου 39 τουΝ.4403/2016 (Α΄ 125). 
2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (A' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (A' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (A' 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (A' 98). 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Το Π.Δ. 70/2015 (A' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων....Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...». 
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 17-10-2016 Αρ. Πρωτ.: Φ12/172443/Δ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ 
7. Το Π.Δ. 73/2015 (A' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
8. Τη υπ΄ αριθμ. 42712/Γ2/20-3-2014 (B' 833) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια». 
9. Την υπ΄ αριθ. Φ12/127076/Δ4/2016 (Β’ 2434) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». 
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/127076/Δ4/01- 08-2016 (Β΄ 2434) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης και Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΔΕ 
( Αναγράφονται και άλλες σχολικές μονάδες )

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΞΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ 
Α΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΝΙΤΣΑ ΝΕΑ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...